Category Archives: Chung

BẢNG GIÁ VẮC XIN DỊCH VỤ TẠI PHÒNG TIÊM CHỦNG VAFA

BẢNG GIÁ: STT LOẠI VẮC XIN TÊN VẮC XIN NƯỚC SX PHÍ DV PHÍ GIỮ THEO YÊU CẦU 1 VẮC XIN NGỪA VIÊM GAN SIÊU VI A AVAXIM 80UI PHÁP 440.000 528.000 HAVAX 0,5ML VIỆT NAM 170.000 204.000 2 VẮC XIN NGỪA UỐN VÁN VAT 0,5ML VIỆT NAM 115.000 138.000 3 VẮC XIN NGỪA VIÊM […]